İnaktif Aşılar Nasıl Çalışır?

İNAKTİF(ÖLÜ) AŞI NEDİR?

İnaktif Aşıların Çalışma Mantığını Aşağıdaki Tablo İle Size Özetleyeceğiz.

İnaktif Aşı

1. Toksoid Aşılar
•Toksini olan mikroorganizmaların toksinlerinin yapısı değiştirilerek toksik özellikleri yok edilmiş, bağışıklık yanıtı oluşturacak özellikleri korunmuş halini içerir.
•Difteri ve tetanos aşıları toksoid aşılardır.

2. Tam Hücre Aşıları
•Bir mikroorganizmanın tamamını öldürülmüş halde içeren aşılardır.
•Kültür ortamında üretilen mikroorganizmanın ısı ya da kimyasal yöntemler kullanılarak öldürülmesiyle elde edilir.
•Hepatit A aşısı ve inaktif polio aşısı bunun örnekleridir.

3. Fraksiyone Aşılar

• Mikroorganizmanın inaktivasyonu sonrasında belirli kısımları içeren aşılardır.

3.1. Protein Bazlı Aşılar

• Bakteri veya virüsün saflaştırılmış ya da rekombinant teknoloji ile elde edilmiş protein yapılarının kullanıldığı aşılardır.

3.1.1. Split Aşılar:

• Mikroorganizmanın parçalandıktan sonra bir kısmını içeren aşılardır.

• İnaktif grip aşısı split aşıdır.

3.1.2. Subunit Aşılar

• Mikroorganizmanın belli antijenik kısımlarını içerir.

• Hepatit B aşısı, asellüler boğmaca aşısı subunit aşılardır.

3.2. Genetik Bilgi İçermeyen Yapısal Aşılar

• Virüsün tüm kapsidini içeren ancak enzim veya nükleik asitlerini içermeyen aşılardır.

• Örneğin HPV aşısı.

3.3. Polisakkarid Bazlı Aşılar

• Bakterinin yüzey kapsülünü oluşturan uzun şeker molekülleri zincirlerinden oluşan aşılardır.

3.3.1. Saf Polisakkarid Aşılar

• Pnömokok aşısı, meningokok aşısı bunun örnekleridir.

3.3.2. Konjuge Polisakkarid Aşılar

• Konjuge pnömokok aşısı, konjuge meningokok aşısı, Hib aşısı bunun örnekleridir.

Tıklayınız

Sağlıkla İlgili Diğer Yazılarımız İçin Lütfen Tıklayın.

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık