Tehlikeli Atık Uyarı Levhaları Arşivi İndir
 1. Anasayfa
 2. Uyarı Levhaları

Tehlikeli Atık Uyarı Levhaları Arşivi İndir

0

İnsan, hayvan ve çevre sağlığına zarar veren her türlü madde ve malzemeye tehlikeli atık denilmektedir.

İş güvenliği bakımından çok önemli yer tutmakta olan tehlikeli atık uyarı levhaları eksiksiz bir şekilde bulundurulması zorunludur.

“İndirme Linki Sayfa Sonundadır”

İçindekiler

Tehlikeli Atık Esasları Nelerdir?

Tehlikeli Atık Uyarı Levhaları Arşivi
Tehlikeli Atık Uyarı Levhaları Arşivi

Bir atığın tehlikeli olup olmadığını belirlemek için kullanılan bazı esaslar mevcuttur. Bu esaslar göz önüne alınarak atığa tehlikeli veya değil diye ayrım sağlayabiliriz.

Peki nedir bu esaslar?

 • Atığın bileşimi
 • Atık içindeki bileşenlerin miktarları
 • Atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri
 • Atığın fiziksel durumu
 • Atığın çevredeki etkileri, kalıcılığı, şeklinde özetlenebilir.

Başlıca Tehlikeli Atıklar Nelerdir?

Tehlikeli atık kategorisinde çoğunlukla karşımıza çıkan atıklar aşağıdaki listede bulunmakadır.

 • Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar (boya kutuları, kimyasal kapları, yağ teneke ve varilleri vb.)
 • Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar,
 • Boya, vernik kalıntıları, o Organik solventler,
 • Eski piller, aküler,
 • Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan, yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar vb.)
 • Flüoresan lambalar,
 • Pestisitler,
 • Asbest içeren maddeler,
 • Filtre tozları,
 • Siyanür içeren sertleştirme tuzları,
 • Metal içeren boya, fosfat çamuru,
 • Yağ içeren kablo atıkları,
 • Fotoğrafçılık endüstrisinden kaynaklanan film banyo suları

Atık Kodları Nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından yayınlanmış olan listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Tehlikeli Atık Uyarı Levhaları Arşivinde Hangi Levhalar Bulunmaktadır?

Hazırlamış olduğumuz arşiv içerisinde bulunan levhalar şunlardır:

 • 150110 kodlu Kontamine Ambalaj Atıkları
 • Yıkama Makinası Atık Suları
 • Tehlikeli Atık Deposu Vardiya Sorumluları (Bilgileri Bize Bildirin)
 • Geri Dönüşüm İşareti/Levhası/Etiketi
 • Geri Dönüşüm İşareti/Levhası/Etiketi
 • Atıkları tanımlı kaplara atın
 • Tehlikeli Atık Deposu Sigara İçmek Yasaktır, Ateşle Yaklaşmayın, Yetkisiz Personel Giremez, Kilitli Tut
 • Tehlikeli Atık Deposu – Yangın Tehlikesi – Sigara, alev, ateş, ısı, kıvılcımla yaklaşmayın, görevli olmayan giremez
 • Atık Motor Yağı Deposu, Görevli Olmayan Giremez
 • Atık Akü Deposu, Görevli Olmayan Giremez
 • Atık Madeni Yağ Depolama Alanı, Görevli Olmayan Giremez
 • Atık Madeni Yağ Deposu, Görevli Olmayan Giremez
 • Tehlikeli Atık Depolama Alanı, Görevli Olmayan Giremez
 • Tehlikeli Atık Deposu, Görevli Olmayan Giremez
 • ISO 7010 Dikkat! Radyoaktif Atık Bekletme Deposu
 • ISO 7010 Dikkat Radyoaktif Atık Bekletme Deposu
 • Absorban bez malzemesi, yere yağ, boya, kimyasal dökülmesi
 • Talaş absorban malzemesi, yere yağ, boya, kimyasal dökülmesi
 • Tehlikeli atık, flüoresan lamba atıkları, atık armatürler, atık lambalar
 • Tehlikeli Atık Basınçlı Sprey Kutuları
 • 080113 kodlu Atık Boya Çamurları
 • 150110 kodlu atık varil
 • 100308 kodlu atık cüruf
 • Atık Sahası Sorumlusu
 • 30110 kodlu atık yağ
 • 150110 kodlu Kontamine Ambalaj Atıkları
 • 120112 atık kodlu ağartma toprağı
 • 150110 kodlu atık yağ ambalajları
 • 150110 kodlu hurda varil
 • Tehlikeli atıklar
 • 150111 kodlu tehlikeli atık
 • 150110 kodlu tehlikeli atık
 • Atık Alanı Sorumlusu İletişim Bilgileri (Sorumlunun adı, soyadı ve telefonunu bize bildirin)
 • Tehlikeli Atık Deposu – Yangın Tehlikesi – Açık alev, ateş, ısı, kıvılcımı uzak tutun, görevli olmayan giremez
 • Dikkat tehlikeli atık, koruyucu giysi, eldiven, ayakkabı giy
 • Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası Talimatı
 • Atık hidrolik yağı
 • Atık motor yağı
 • Atık yağ filtreleri
 • Karışık kontamine atıklar
 • Kontamine Ambalaj Atıkları
 • Atık Aküler
 • Kontamine Atık Alanı
 • Atık Fluoresan Lambalar
 • Atık madeni yağ, 1. kategori
 • Atık madeni yağ, 2. kategori
 • Atık madeni yağ, 3. kategori
 • Atık Yağ Alanı
 • Yenilemez sıvı ve katı yağlar
 • Atık Yağlar
 • Tehlikeli atık
 • Atık madeni yağ
 • Atık madeni yağ, 3. kategori
 • Atık madeni yağ, 2. kategori
 • Atık madeni yağ, 1. kategori
 • Iskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar, 20 01 35
 • Atık akü, 20 01 33
 • Atık pil, 20 01 33
 • Reçine atıkları, 20 01 27
 • Yapıştırıcı atıkları, 20 01 27
 • Boya atıkları, 20 01 27
 • Flüoresan lamba atıkları, 20 01 21
 • Atık pestisitler, 20 01 19
 • Atık foto kimyasallar, 20 01 17
 • Atık baz, 20 01 15
 • Atık solvent, 200113
 • Ömrünü tamamlamış araç atıkları
 • Atık asit, 20 01 14
 • Kullanılmış kızartmalık yağlar
 • Tehlikeli Metal Atık
 • Pil ve Akü Atıkları
 • Kontamine Atık
 • Atık Kartuşlar
 • Kontamine Ambalaj Atıkları
 • Boya Çamurları
 • Atık Hidrolik Yağlar
 • Tehlikeli Maddeler İçeren Kartuş ve Tonerler
 • Bakım ve Onarımdan Çıkan Hava Filtreleri
 • ehlikeli Maddelerle Kontamine Atık
 • Enfeksiyöz Atıklar
 • 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
 • Pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler
 • Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
 • Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar
 • Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
 • 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar
 • Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar
 • Flüoresan lambalar
 • Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
 • Pestisitler
 • Foto kimyasallar
 • Alkalinler
 • Asitler
 • Çözücüler
 • Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
 • Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
 • Tehlikeli maddeler içeren ahşap
 • Baca gazı temizleme atıkları
 • Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar
 • Sulu sıvı atıklar
 • Asit katranları
 • Kullanılmış filtre killeri
 • Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar
 • Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar
 • Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
 • Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları
 • İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
 • Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
 • Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları
 • Vitrifiye olmamış katılar
 • Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları
 • Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar
 • Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen stabilize olmuş atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
 • Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar
 • Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları
 • En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları
 • Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu
 • Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
 • Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf
 • Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
 • Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları
 • Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri
 • Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
 • Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
 • Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar
 • Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları
 • Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
 • Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
 • Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil)
 • PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları
 • Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları
 • Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri
 • Asbest içeren inşaat malzemeleri
 • Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
 • Asbest içeren yalıtım malzemeleri
 • Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
 • Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru
 • Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar
 • Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
 • Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
 • Kömür katranı ve katranlı ürünler
 • Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar
 • Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
 • Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
 • Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler
 • Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler
 • Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler
 • Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler
 • Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar
 • Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler
 • Hidrojen peroksit
 • Peroksitler (örneğin hidrojen peroksit)
 • Sodyum dikromat
 • Potasyum dikromat
 • Potasyum kromat
 • Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)
 • Sodyum permanganat
 • Potasyum permanganat
 • Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)
 • Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler
 • Katalizör olarak bitik sıvılar
 • Fosforik asit içeren bitik katalizörler
 • Tehlikeli geçiş metalleri ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
 • Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • Yağ içeren atıklar
 • Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler
 • Cıva içeren piller
 • Nikel kadmiyum piller
 • Kurşunlu piller
 • Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar
 • Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar
 • Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
 • Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)
 • Diğer patlayıcı atıklar
 • Havai fişek atıkları
 • Mühimmat atığı
 • Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar
 • Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
 • 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar içeren ıskarta ekipmanlar
 • Serbest asbest içeren ıskarta ekipman
 • Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar
 • 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar
 • PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler
 • 16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
 • Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları
 • Fren sıvıları
 • Asbest içeren fren balataları
 • Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)
 • PCB içeren parçalar
 • Cıva içeren parçalar
 • Yağ filtreleri
 • Ömrünü tamamlamış araçlar
 • Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri, yağ filtreleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
 • Boş basınçlı konteynırlar
 • Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar
 • Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
 • Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar
 • Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar
 • Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
 • Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları
 • Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC
 • Diğer emülsiyonlar
 • Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları
 • Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)
 • Benzin
 • Fuel-oil ve mazot
 • Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar
 • Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su
 • Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ
 • Yakalayıcı (interseptör) çamurları
 • Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar
 • Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar
 • Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları
 • İskele kanalizasyonlarından (mendirekten) kaynaklanan sintine yağları
 • Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları
 • Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları
 • Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları
 • Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları
 • Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları
 • 13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları
 • PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları
 • Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları
 • Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları
 • Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları
 • Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları
 • Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları
 • Diğer hidrolik yağlar
 • Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar
 • Sentetik hidrolik yağlar
 • Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar
 • Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar
 • Klor içermeyen emülsiyonlar
 • Klor içeren emülsiyonlar
 • PCB içeren hidrolik yağlar
 • Buhar yağ alma atıkları
 • Sulu yıkama sıvıları
 • Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
 • Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı
 • Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
 • Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
 • Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
 • Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar
 • Sentetik işleme yağları
 • Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları
 • Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları
 • Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
 • Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
 • Iskarta flaks malzemeler
 • Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • Diğer atıklar
 • Siyanür içeren atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
 • Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları
 • Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
 • Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
 • Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar
 • Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları
 • Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları
 • Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
 • Fosfatlama çamurları
 • Sıyırma bazları
 • Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler
 • Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)
 • Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar
 • Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
 • Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar
 • Ağır metaller içeren sırlama atıkları
 • Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
 • Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
 • Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
 • Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru
 • Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)
 • Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı
 • Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
 • Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları
 • Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
 • Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
 • Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
 • Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
 • Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
 • Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar
 • Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
 • Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
 • Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
 • Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
 • Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
 • Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
 • Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
 • Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
 • Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
 • Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu
 • Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
 • Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
 • Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
 • Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • Baca gazı tozu
 • Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
 • Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • Baca gazı tozu
 • Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
 • Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • Diğer partiküller ve toz
 • Baca gazı tozu
 • Kalsiyum arsenat
 • Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
 • Birincil ve ikincil üretim cürufları
 • Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
 • Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları
 • Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
 • Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
 • Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar
 • Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler
 • İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar
 • İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları
 • Birincil üretim cürufları
 • Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
 • Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
 • Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları
 • Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
 • Atıkların birlikte yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu
 • Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri
 • Sülfürik asit
 • Uçucu yağ külü ve kazan tozu
 • 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar
 • Nikel kadmiyumlu pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
 • Kurşunlu pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
 • Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar
 • Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar
 • Sabitleyici solüsyonlar
 • Çözücü bazlı banyo solüsyonları
 • Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
 • Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları
 • Atık izosiyanatlar
 • Reçine yağı
 • Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları
 • Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları
 • Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları
 • Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
 • Dağıtıcı yağ
 • Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
 • Atık aşındırma solüsyonları
 • Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları
 • Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
 • Boya ya da vernik sökücü atıkları
 • Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar
 • Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar
 • Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar
 • Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları
 • Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
 • Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
 • Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
 • Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Tehlikeli madde içeren katı atıklar
 • Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
 • Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Tehlikeli madde içeren katı atıklar
 • Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Zararlı silikonlar içeren atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
 • Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar
 • Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • Kurum
 • Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar
 • Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)
 • Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler
 • Tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
 • Zararlı silikonlar içeren atıklar
 • Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti
 • Cıva içeren baryum sülfat çamuru
 • Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon
 • Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar
 • Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar
 • Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Başka ağır metaller içeren atıklar
 • Cıva içeren atıklar
 • Arsenik içeren atıklar
 • Ağır metal içeren metal oksitler
 • Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
 • Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
 • Diğer bazlar
 • Sodyum ve potasyum hidroksit
 • Amonyum hidroksit
 • Kalsiyum hidroksit
 • Diğer asitler
 • Nitrik asit ve nitröz asit
 • Fosforik ve fosforöz asit
 • Hidroflorik asit
 • Hidroklorik asit
 • Sülfürik asit ve sülfüröz asit
 • Cıva içeren atıklar
 • Diğer ziftler
 • Asit ziftleri
 • Kullanılmış filtre killeri
 • Yağ içeren asitler
 • Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar
 • Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar
 • Diğer ziftler
 • Asit ziftleri
 • İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
 • Petrol döküntüleri
 • Asit alkil çamurları
 • Tank dibi çamurları
 • Tuz arındırma (tuz giderici) çamurları
 • Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
 • Organik çözücüler içeren perdah atıkları
 • Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları
 • Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları
 • Anorganik ahşap koruyucu maddeler
 • Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
 • Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler
 • Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
 • Cıva içeren pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
 • Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
 • Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar
 • Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
 • Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları
 • Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
 • Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları
 • Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları
İndirme Linkine Ulaşmak İçin Tıklayın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir