PROSEDÜR ÇATISI TASLAĞI ÖRNEĞİ
  1. Anasayfa
  2. Teknik

PROSEDÜR ÇATISI TASLAĞI ÖRNEĞİ

0

PROSEDÜR ÇATISI TASLAĞI Standart operasyon prosedürleri, değişik afet ve tehlikeler oluştuğunda uygulanması gereken kurallar ve yapılması gereken kayıtlar olmakla birlikte, belirli konularda etkili ve performansı artırmayı sağlayan, böylelikle kaliteyi de artıran proseslerin oluşumuna katkıda bulunacak şekilde oluşturulan, sürekli revize edilerek güncel kalması sağlanması gereken doküman ya da dokümanlar topluluğudur.

Standart operasyon prosedürlerinin, yeri, zamanı ve büyüklüğü önceden bilinmesi olanaksız olaylara karşı yapılan öncelikli veya sonralıklı çalışmalarda önemli bir yeri vardır. Böylelikle etkin ve kolaylaştırıcı bir rol oynayarak toplumun can, mal ve iş sürekliliğine yönelik tehlikelerle başa çıkabilmesini kolaylaştırmaktadırlar. Bu amaçla, bu çalışmada standart operasyon prosedürlerinin hangi tekniklerle yapılması gerektiği, bu çalışmaların neleri kapsadığı ve ülkemizde yapılması gereken çalışmaların neler olması gerektiği ile alakalı çalışmalara yer verilmektedir.

Prosedür Çatısı Taslağı Örneği Aşağıdaki Gibi Olmalıdır

İSG Prosedürü ana iskeleti örnek taslağı;

1-Amaç;

2-Kapsam;

3-Sorumluluklar;

4-Tanımlar;

4.1

4.2

4.3

5-Uygulamalar;

5.1-Risk Değerlendirmesi;

Ek – 5.1.1 Risk Değerlendirme Prosedürü 5.2-Teknik Kontroller;

Ek – 5.2.1

Ek – 5.2.2…

5.3-Periyodik Kontroller;

Ek-5.3.1: Yıllık Periyodik Kontrol Tablosu

Ek -5.3.2: Fiş ve Prizlerin Yıllık Kontrol Raporu 5.4-Saha Denetlemeleri

Ek-5.4.1: İşyeri saha denetim formu

5.5-Çalışma İzni Gerektiren Tehlikeli İşler

Ek-5.5.1: Sıcak İşlem İzin Prosedürü ve Formu

Ek-5.5.2: Kısıtlı – Kapalı Alan Çalışma İzin Formu 5.6-Ölçümler;

Ek – 5.6.1; Gürültü ölçümü,

Ek – 5.6.2; Toz ve hava kalitesi ölçümü

Ek – 5.6.3…

5.7-İş Sağlığı  ve Güvenliği Gözlem Çalışmaları

Ek – 5.7.1; Gözlem formu…

5.8- Sağlık Uygulamaları

5.8.1-İşyeri Sağlık Risklerinin Belirlenmesi

Ek – 5.8.1.1…

5.8.2-İşe Giriş Sağlık Muayeneleri

Ek -5.8.2.1: İşe Giriş Sağlık Muayene Formu 5.8.3-İşe Dönüş Muayenesi

Ek -5.8.3.1: İşe Dönüş Sağlık Muayene Formu 5.8.4- Periyodik Sağlık Muayeneleri

Ek – 5.8.4.1: Periyodik Sağlık Muayene formu 5.8.5- Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Ek – 5.8.5.1…

5.8.6-Poliklinik Hizmetleri

Ek – 5.8.6.1…

5.8.7-İlk Yardım ve Acil Müdahale

Ek – 5.8.7.1…

5.8.9-İşyeri Sağlık Birimince Düzenlenecek Diğer Belgeler Ek – 5.8.9.1…

5.9-İş Kazaları

5.9.1- İş Kazası  Sonrası  Yapılacak İşlemler

Ek – 5.9.1.1: Kaza sonrası  işlemler Prosedürü

Ek – 5.9.1.2:İş Kazası  Beyan Formu

Ek – 5.9.1.3:İş Kazası  Bildirim Formu

Ek – 5.9.1.4:Kaza yeri inceleme Prosedürü 5.9.2-İş Kazası İstatistikleri

5.10-İş Sağlığı  ve Güvenliği Kurulu

Ek – 5.10.1: İSG Kurul Toplantı  Tutanağı

5.11- Koruyucu Malzemelerin Seçimi, Temini, Kullanımı ve Denetlenmesi Ek – 5.11.1: Koruyucu Malzeme Formu

Ek – 5.11.2: KKD Zimmet Formu

Ek – 5.11.3: Koruyucu Malzeme Uyarı Formu 5.12-Sağlık ve Güvenlik Öneri Sistemi

Ek – 5.12.1: Öneri Formu

5.13-İş Sağlığı  ve Güvenliği Eğitimleri

Ek – 5.13.1: Eğitime Katılım İmza Formu

5.14- Genel Güvenlik

Ek – 5.14.1: İşaretleme örnekleri

Ek – 5.14.2: Tehlikeli Kimyasal Maddeler Çalışma ve Depolama Talimatı

Ek – 5.14.3: Makine Koruyucuları  Prosedürü

Ek – 5.14.4: Forkliftlerde Güvenli Çalışma Talimatı

Ek – 5.14.5: Torna Tezgahları GüvenlikTalimatı 5.15- Çevre Uygulamaları

Ek – 5.15.1: Atık Yönetimi Takip formu

5.16- Müteahhit Firmalarla Çalışmalar

Ek – 5.16.1: Yüklenici Firma İSGÇ Teknik Şartnamesi 6-Dokümantasyon ve Gizlilik İlkesi

7- İlgili Doküman ve Referanslar

Yasalar:

Standartlar:

PROSEDÜR ÇATISI TASLAĞI ÖRNEĞİ
PROSEDÜR ÇATISI TASLAĞI ÖRNEĞİ

Şekil – 1; Ana

Prosedür ve eklentileri sayfa üst bilgileri

PROSEDÜR ÇATISI TASLAĞI ÖRNEĞİ
PROSEDÜR ÇATISI TASLAĞI ÖRNEĞİ

Şekil –2

Talimat ve formların sayfa üst bilgileri

Hazırlanacak prosedür, talimat ve formlarda Şekil – 1,2 ile verilen tarzda bilgileri sayfa üst bilgisi olarak kullanılabilir. Ana prosedür sabit kalırken, yasal düzenlemelerde olabilecek değişikler için alt prosedür veya talimatlarda ve formlarda değişiklikler yapılabilir. Bu yöntemle “Sistem Kurgusu” bozulmadan gerekli revizyonlar rahatlıkla yapılabilir.

Döküman İndir

Alternatif Link


Sitedeki Diğer Bilgiler İçin Lütfen Tıkla

Okumaya Devam Et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir